Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Generelle vilkår ved Trim 1 Treningssenter

1. RETTIGHETER OG PLIKTER SOM MEDLEM I TRIM 1 TRENINGSSENTER AS

TRIM 1 TRENINGSSENTER AS
-Vil foreta adgangskontroll
-Skal tilrettelegge trening slik at det gir best mulig utbytte for medlemmet. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
-Vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.
-Kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningsti¬dene i samsvar med kundenes etterspørsel i forbindelse med ferieav¬vikling, helligdager og liknende.
-Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under eller som følge av opphold i senteret. Herunder tap og skader av klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
-Fastsetter de regler som gjelder i senteret.
-Åpner låste garderobeskap hver kveld. Gjenglemte ting oppbevares i 7 dager.

MEDLEMMET
-Må til enhver tid ta ansvar for at telefonnummer og adresser er oppdatert i vårt register.
-Plikter å dra adgangskort ved ankomst til senteret.
-Plikter å oppgi ny adresse ved flytting eller endring av navn, bankkonto m.m.
-Plikter å informere Trim1 Treningssenter AS ved endring av bankkontonummer, dersom man benytter AvtaleGiro.
-Kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person.
-Skal ikke la private eiendeler ligge igjen i garderobeskap til neste besøk.
-Alle hengelåser som ikke er fjernet ved senterets stengetid vil bli klippet over hver kveld.
-Forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som gis.

2. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
-Kontrakten trer i kraft fra den dato medlemmet signerer kontrakten, eller ved annen avtalt dato.
-Medlemskap betalt kontant løper fra innmeldt dato og frem til fastsatt sluttdato.
-Ved ønsket fakturering tilkommer fakturagebyr. Ved inngåelse av avtalegiro belastes ikke fakturagebyr.
-Medlemskap med avtalegiroordning fortsetter å løpe etter bindingstidens slutt til det blir sagt opp skriftlig.
-Tapt medlemskort skal rapporteres til resepsjonen så snart tapet oppdages.
-Nytt medlemskort belastet med kr 99,-
-Personer under 18 år trenger foresattes oppmøte og signatur ved innmelding. Aldersgrense for apparatsal er 16 år.
-Av sikkerhetsmessige årsaker, skal barn ikke oppholde seg i apparatsalen.

3. FRYSING AV MEDLEMSKAP
En kontrakt kan fryses ved følgende grunner:
-Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene.

4. BETINGELSER FOR TRENINGSAVTALE
Treningsavgiften skal betales i resepsjonen. Ved innmelding skal 2 måneder betales i resepsjonen ved innmelding. Forskuttert beløp vil ikke bli forsøkt trukket fra konto. Medlemmet betaler treningsavgiften uavhengig av treningsmengde. Treningssenteret AS forbeholder seg retten til å indeksregulere prisene i henhold til KPI hvert år uten forutgående varsel. Ved andre prisendringer vil TRIM 1 TRENINGSSENTER AS gi 1 måneds varsel på e-post/sms. Ved kontant forskuddsbetalt medlem¬skap gjelder vanlige medlemsbetingelser.

5. OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALE MED AVTALEGIRO-ORDNING
Oppsigelsestiden er en -1- måned fra og med førstkommende månedsskifte etter at oppsigelsen er mottatt på senteret eller poststemplet.
(Eks. Ved innlevert og registrert oppsigelse i løpet av november, opphører medlemskapet 31. desember med siste avtalegirotrekk den 20.november)
Oppsigelsen skal skje skriftlig. Medlemskapet kan avsluttes før bindingstiden er ute dersom medlemmet av dokumenterbare årsaker ikke kan trene, eller på grunn av flytting. Ved søknad om oppsigelse av medlemskap innenfor bindingstiden må oppsigelsesgrunnen doku¬menteres. Samme oppsigelsestid gjelder.

6. OPPSIGELSE AV MEDLEM¬SAVTALEN
Treningssenteret AS forbeholder seg retten til å si opp medlem¬skontrakten dersom medlemmet foretar seg vesentlige brudd på Treningssenteret AS sine interne retningslinjer;
-Tyveri fra senteret eller medlemmer
-Ikke har gyldig fullmakt fra foresatte
-Pga. helsemessig tilstand kan ta skade av TRIM 1 TRENINGSSENTER AS's tilbud
-På en eller annen måte opptrer mot TRIM 1 TRENINGSSENTER AS sine interesser og formål
-Opptrer respektløst overfor øvrige medlemmer eller ansatte
-Ikke overholder trivselsregler etter anmodning fra de ansatte
Ved manglende betaling av treningsavgift vil medlemmet bli utestengt fra senteret. Medlemskapet fortsetter å løpe til treningsavgiften er betalt. Først etter betaling av utestående er det mulig å si opp avtalen etter pkt 5.

7. MEDLEMSKONTRAKT MED AVTALEGIRO-ORDNING
Dette er en betalingsform der medlemmet plikter å benytte seg av AvtaleGiro. En avtalt og månedlig treningsavgift belastes medlemmets konto mellom den 15. og 30. hver måned. Månedlig treningsavgift vil løpe til avtalen blir sagt opp skriftlig av en av partene, og stopper ikke når bindingstiden er over. Dersom den månedlige treningsavgiften ikke blir trukket fra medlemmets konto, vil TRIM 1 TRENINGSSENTER AS sende kravene videre til inkassoselskap. Der vil det bli sendt ut 1. gangs purring med påløpende gebyrer. Dersom tilsendt purring ikke belastes innen for¬fall overføres dette til inkasso. Ved prisendring, skal medlemmet varsles en -1- måned før prisendringen trer i kraft. Dette kan skje tidligst etter at bindingstiden er over. Avtalegirofullmakten til banken kan tilbakekalles av medlemmet, Blir fullmakt til AvtaleGiro tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpet og før siste betaling er foretatt i henhold til medlemskap¬savtalen, vil senteret kunne kreve inn utestående beløp for gjenstående kontraktsperiode.

9. Informasjon via e-post/SMS
Ved signering av denne avtalen samtykker medlemmet i at TRIM 1 TRENINGSSENTER AS kan sende informasjon via e-post/sms.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn