Anne Marit Nordland Lerstad


Fysioterapeut

Frode Fuskeland


Fysioterapeut

Gunn Anita Viken


Instruktør

Hanne Sundal Kulseth


Instruktør

Hege Sletvold


Instruktør

Hilde Slind Stokke


Instruktør

Ingeborg Renå


Renholder

Janne Oddveig Brudal


Instruktør

Jeanette B. Guldseth


Instruktør
Jobber også som renholder og resepsjonist.

Jonny Aftret


Fysioterapeut/ Manuellterapeut

Margrethe Moen


Resepsjonist og renholder
Resepsjonist,

Maria Rotvold


Renholder
Renholder og resepsjonist

Marit Moen


Renholder
Renholder og resepsjonist

Marit Kjøsnes Renå


Instruktør

Ove Mogård


Instruktør

Toril Kjeldstad Tangen


Daglig leder
Er også eier og instruktør.

Tove Storhaug


Instruktør

Tove Solli Røset


Yoga - Instruktør