VIKTIG INFO TIL ALLE MEDLEMMER:

Vi har innført nytt booking-system for timer i sal! For å bli med på timer må du gå inn på linken «påmelding». Da kommer ukeplanen opp og du kan reservere plass på timer hele 7 dager frem i tid.
Marker ønsket time, trykk reserver og det popper opp en side der du må fylle inn navn, mobilnr og mail – FYLL UT KUN NAVN OG MAIL, og etter det vil du få et referansenummer.
Dette nummeret blir sendt til deg kun på mail – ikke sms – så merk deg nummeret!
Dersom du blir forhindret fra å komme til timen, kan du avbooke ved å gå inn på linken «avbooking». Da skal du bruke det samme reservasjonsnummeret du fikk ved påmelding. Husk å bekrefte avbookingen ved å markere det røde krysset.
Dersom du ikke kommer til timen uten å ha avbooket, sender vi et straffegebyr på kr 100,-

Merk at både påmelding og avbooking stenger 60 minutter før timens start!
Avmelding etter dette blir ikke registrert! Av hensyn til andre medlemmer anmoder vi om at dere avbooker i god tid slik at andre som ønsker får anledning til å melde seg på!

 

Ved eventuelle spørsmål, kontakt oss på telefon eller mail! :-)